Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane  z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie wszystkie osoby bezdomne.

  • Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej.
  • Indywidualne porady doradcy życiowego, prawnika oraz terapeuty uzależnień.
  • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych
  • Szansa na staż zawodowy