Niezmiernie miło nam poinformować, że ponownie w ramach realizacji zadania numer 1 Fundacja Spe Salvi prowadzi trzy punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego. Po raz pierwszy z kolei w ramach realizacji zadania numer 2 prowadzimy trzy punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Oba punkty zlokalizowane są w budynku Centrum Aktywności Społecznej pokój 7A oraz 7B.

 

Harmonogram pracy punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego:

  • Punkt nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30;
  • Punkt nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30;
  • Punkt nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30.

Harmonogram pracy punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

  • Punkt nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30;
  • Punkt nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-15:30;
  • Punkt nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-19:30.

Realizacja obu zadań trwa od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

 

Uprawnionym do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. Zgłoszeń dokonuje się: 

  1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 – czynnym w godzinach pracy Urzędu;
  2. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;
  3. lub pod adresemhttps://np.ms.gov.pl.

Oba zadania są finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.