Fundacja Spe Salvi ponownie realizuje projekt o nazwie „Streetworkerzy z pomocą osobom zagrożonym bezdomnością w kryzysie bezdomności”.

Projekt realizowany jest w latach 2022 – 2023

Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku

Projekt skierowany jest do osób w kryzysie bezdomności i osób zagrożonych kryzysem bezdomności.

W ramach realizacji zadania Streetworkerzy Fundacji Spe Salvi patrolować będą Miasto Białystok pod kątem przebywania tam osób w kryzysie bezdomności.

Służymy radą, informacjami i dobrym słowem – zachęcamy osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone bezdomnością do polepszenia swojej sytuacji życiowej.