Wraz z Nowym Rokiem będziemy kontynuować zadanie publiczne pt. „Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych. Streetworkerzy z pomocą osobom bezdomnym” Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku