Jak każdego roku Fundacja Spe Salvi zorganizowała dnia 17.12.2019r. Wigilię dla podopiecznych Fundacji.

Oprócz zaproszonych osób bezdomnych i ubogich pojawili się także goście z Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego oraz znamienici duchowni, a wśród nich Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki.

Jak co roku wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, goście zbierali się już 2 godziny przed rozpoczęciem, każdy mógł liczyć na miejsce przy stole, drobny upominek i pyszne jedzenie za przygotowanie którego chcemy najserdeczniej podziękować Zespołowi Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku oraz Zespołowi Szkół Gastronomicznych w Białymstoku – ich wkład okazał się jak co roku niepodważalny.

Po przemowie Arcybiskupa i wspólnej modlitwie, podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do wspólnej Wieczerzy.