Jak co roku, Fundacja Spe Salvi organizuje przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Białegostoku, wydarzenie kulturalne pod nazwą Bezdomnizm.

22.08.2019r o godzinie 18:00 – odbyła się już czwarta edycja tego projektu.

Event rozpoczął prezes fundacji ks. Adam Matan, witając zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się, oprócz osób bezpośrednio uczestniczących w wydarzeniu również pracownicy innych białostockich instytucji zajmujących się problemem bezdomności oraz najważniejsi – osoby bezdomne.

Po przywitaniu gości głos zabrał pracownik Fundacji Spe Salvi i osoba odpowiedzialna za Bezdomnizm 4 – Paweł Pietruczuk.

Opisał on istotę wydarzenia – „w Bezdomnizmie chodzi niezmiennie o to aby postarać się odstereotypizować bezdomność, spojrzeć na drugiego człowieka tak jak byśmy patrzeli na siebie w lustrze, bez uprzedzeń”

Zaprezentowano wybór zdjęć z poprzednich edycji, posegregowanych według trzech kluczy łączących się w sposób pracy z człowiekiem – dostrzeżenie niezwykłości każdego z nas, towarzyszenie w podróży, praca nad trudnym i pielęgnacja wartości.

Po obejrzeniu wystawy, zgromadzeni goście udali się na premierę nowego teledysku Michała Ciry Ciruka – streetworkera Fundacji Spe Salvu.

Teledysk (w którym główną rolę, oprócz wspomnianego Michała Ciruka zagrał białostocki aktor Ryszard Doliński) został przyjęty bardzo dobrze i nagrodzony wielkimi brawami.

„Metodą małych kroków prosto na stromą górę”

To fragment tekstu nowego utworu Michała Ciruka pod tytułem „Spe Salvi”.

Fragment ten doskonale opisuje metodę pracy z osobami bezdomnymi. Trzeba najpierw zbudować zaufanie, zdobyć szacunek aby potem małymi krokami poprawiać sytuację życiową – wspinać się na górę.

„Nigdy nie jest za późno aby odmienić swoje życie”

  • Michał Cira Ciruk

 

Bezdomnizm 4

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.