Zakończyliśmy tegoroczną akcję Wielkanocną „Podziel Się Posiłkiem z Bezdomnymi”. Dziękujemy wszystkim osobom przynoszącym żywność, każdemu zaangażowanemu kierowcy, każdej osobie udostępniającej plakat, mediom za rozpowszechnienie informacji.

Przez te trzy dni mogliśmy dzięki Wam pomóc naszym podopiecznym i każdej osobie przybyłej po żywność. 🙂

Zachęcamy do niemarnowania jedzenia także w ciągu roku. I dzielenia się w Jadłodzielni Białostockiej produktami zgodnymi z obowiązującym regulaminem 🙂