Od marca ruszyła kolejna edycja projektu realizowanego przez Fundację Spe Salvi pn. Asystent Osoby Bezdomnej w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019.

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób bezdomnych z miasta Białegostoku.

Oferujemy pomoc udzieloną 15 osobom. 

Uruchomiony został Punkt Pomocy Specjalistycznej, w którym to dyżurują: Terapeuta Uzależnień, Prawnik, Pośrednik Pracy i Asystenci Osób Bezdomnych.

W ramach projektu przewidujemy:

  • Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej.
  • Indywidualne porady prawnika, pośrednika pracy oraz terapeuty uzależnień.
  • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych.
  • Szansa na staż zawodowy.

Prawnik przyjmuje we wtorki od 9:00-13.00

Terapeuta Uzależnień przyjmuje we środy od 9:00-13.00

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.