Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w środę 20 marca o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Tematem spotkania będzie prawo rodzinne i opiekuńcze.
Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia takie jak: rozwód, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi i podział majątku.
W trakcie będzie okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

27 marca, godz. 17.00, Odszkodowania i zadośćuczynienia
3 kwietnia, godz. 17.00, Egzekucja komornicza, upadłość konsumencka
10 kwietnia, godz. 17.00, Prawa konsumenta, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy.

Wydarzenia organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Miasto Białystok. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.