Fundacja od 2010 roku nieprzerwanie świadczy zindywidualizowaną i bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku, a od 2013 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych. Także i w tym roku będziemy realizować projekt “Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych. Streetworkerzy z pomocą osobom bezdomnym” (realizowany z budżetu miasta Białegostoku).