Spotkanie poświęcone było Ojcom Niepodległości na Ziemi Zabłudowskiej. 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę miało miejsce nie tylko dzięki wybitnym postaciom historycznym , ale także wyjątkowym mieszkańcom małych miejscowości m. in. taki jak Zabłudów. W gronie tych osób znaleźli się: ks. Stanisław Nawrocki – pierwszy proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w niepodległej Polsce oraz Michał Szyłkiewicz – zabłudowianin, aktywnie uczestniczący w życiu społeczności zabłudowskiej. Nie można zapominać o tych, którzy swoją pracą, zaangażowaniem poświęcili się dla dobra innych. Przyczynkiem do zainteresowania się przez ks. Adama Szota tymi trzeba osobami była odezwa zamieszczona na łamach „Gazety Świątecznej” w kwietniu 1919 r., skierowana do marszałka Sejmu „O pomoc dla stron białostockich”. Apel ten był przejawem ich starań, podjętych zaraz po odzyskaniu niepodległości na kilkuletniej wojnie i grabieży okupantów. Nie można zapomnieć ich wysiłków na rzecz włączenia Zabłudowa i ziemi Zabłudowskiej do wolnej Polski.
Ks. Adam Szot zwrócił również uwagę, jak ważna jest pamięć o naszych przodkach i zachęcał do sporządzania drzewa genealogicznego naszych rodzin.