Wydarzenie ponownie wesprze Cira, ale nie tylko!
W tym roku do grona wykonawców dołączyli: No Logo, Roots Vibracja Sound System oraz Karwel!
Czwartkowe koncerty będą wsparciem wizualnej strony wydarzenia – wystawy obrazów i fotografii Sandry Malickiej.

Prace będzie można oglądać przez cały tydzień między 20 a 27 lipca w Hary Motorcycle Pub.

20/07
KARWEL
No Logo

27/07
Cira / Cirson
Roots Vibracja Sound System

Przewrotny tytuł wydarzenia jest oparty na tzw. no ism no schism – pochodzącym z ruchu Rastafari.

Osobom bezdomnym społeczeństwo stworzyło miejsce bytowania zupełnie odrębne od ogółu, co jest charakterystyczne dla tworzenia się podziałów takich jak rasizm, katolicyzm, chrześcijanizm, nazizm.
Wszystkie końcówki –izm są pretekstem to nadania konkretnej grupie społecznej pewnej hermetycznej przestrzeni, w której powinna egzystować, tym samym nie powinna mieszać się z innymi grupami.

Wybór tytułu wydarzenia to próba zwrócenie uwagi na fakt, że bezdomni i reszta społeczeństwa, to grupy silnie podzielone, co skutkuje obojętnością lub agresją.
Bezdomność może mieć wiele wymiarów, oprócz tej najbardziej widocznej, dotyczącej fizycznego braku domu, jawi się niejednokrotnie w postaci metafizycznej, emocjonalnj i poglądowej. Jest zawsze trudna, nasycona cierpieniem.

Wydarzenie Bezdomnizm, stworzy przestrzeń do rozważań nad tym tematem.