Asystent Osoby Bezdomnej, Edycja 2019

Od marca ruszyła kolejna edycja projektu realizowanego przez Fundację Spe Salvi pn. Asystent Osoby Bezdomnej w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019.

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób bezdomnych z miasta Białegostoku.

Oferujemy pomoc udzieloną 15 osobom. 

Uruchomiony został Punkt Pomocy Specjalistycznej, w którym to dyżurują: Terapeuta Uzależnień, Prawnik, Pośrednik Pracy i Asystenci Osób Bezdomnych.

W ramach projektu przewidujemy:

  • Wsparcie Asystenta osoby bezdomnej.
  • Indywidualne porady prawnika, pośrednika pracy oraz terapeuty uzależnień.
  • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych.
  • Szansa na staż zawodowy.

Prawnik przyjmuje we wtorki od 9:00-13.00

Terapeuta Uzależnień przyjmuje we środy od 9:00-13.00

 

Zadanie Publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od MRPiPS. Realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Po raz kolejny wygraliśmy konkurs ogłoszony przez miasto Białystok – prowadzenia Jadłodzielni Białostockiej. Jest nam niezwykle miło, że otrzymaliśmą możliwość kontynuowania prowadzenia lokalu.
Zapraszamy do współpracy firmy, sklepy, cateringi oraz wszystkie osoby do dzielenia się żywnością.

Fundacja od 2010 roku nieprzerwanie świadczy zindywidualizowaną i bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku, a od 2013 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych. Także i w tym roku będziemy realizować projekt “Streetworking – działania na rzecz osób bezdomnych. Streetworkerzy z pomocą osobom bezdomnym” (realizowany z budżetu miasta Białegostoku).

Akcja ,,Podziel się posiłkiem z bezdomnymi,, dobiegła końca jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim osobom, które odpowiedziały na naszą prośbę i przynosiły potrawy, udostępniały plakat, przekazywały informację innym, angażowały się jako kierowcy. Dzięki Wam mogliśmy wspomóc wiele osób potrzebujących.
Zachęcamy do wsparcia przez cały rok 🙂

Serdecznie dziękujemy za każdy dzisiejszy dar serca 🙂 wiele dziś sprawiliście radości naszym podopiecznym i nam 🙂 jutro i pojutrze jeszcze można dzielić się potrawami. Fundacja otwarta będzie od 9.00-18.00

Tradycyjnie, w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy Fundacji „Spe Salvi” zorganizowali Wigilię dla swoich podopiecznych. Uroczystość przebiegła w wyjątkowo podniosłym nastroju dzięki obecności Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dr Tadeusza Wojdy, biskupa Henryka Ciereszko, Prezydenta Miasta Tadeusza Truskolaskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Artura Kosickiego.

Prezes fundacji ks. dr Adam Matan przywitał zgromadzonych gości.
Następnie złożył życzenia świąteczne, w których nawiązał do narodzin Boga, któremu nikt nie chciał udzielić schronienia i przyszedł na świat bez dachu nad głową – jako bezdomny. W takiej sytuacji w jakiej znajdują się podopieczni Fudnacji.
Odniesienie do Ewangelii ks. dr Adama Matana widocznie poruszyło zgromadzonych gości.

Ksiądz Arcybiskup złożył wszystkim życzenia, a po wspólnej modlitwie zebrani goście podzielili się opłatkiem, składając sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Po wspólnej wieczerzy podopieczni otrzymali od pracowników drobne prezenty świąteczne.

Fundacja „Spe Salvi” co roku w połowie grudnia organizuje uroczystą Wigilię dla podopiecznych – osób bezdomnych i ubogich.
To jedyne prawdziwe Święta, w których mogą wziąć udział, gdzie czują się bezpiecznie, mogą zjeść prawdziwą wieczerzę Wigilijną, a wokół panuje ciepła i miła atmosfera.

W tym roku Wigilia organizowana przez Fundację „Spe Salvi” cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, co przełożyło się na bardzo dużą liczbę gości.
Nie ulega wątpliwościom, że nie poradzilibyśmy sobie bez wsparcia życzliwych nam osób. W tym miejscu chcemy najserdeczniej podziękować:
– Przedsiębiorstwu Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
– uczniom Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa. za pomoc w przygotowaniu potraw wigilijnych.

Pomogliście Państwo w pojawieniu się uśmiechu na twarzach osób tych najbardziej poszkodowanych przez los.

Dziękujemy w imieniu Fundacji i naszych podopiecznych.

W tym roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem z bezdomnymi” zachęcamy do promocji akcji, udostępniania plakatów, włączania się czynnie jako wolontariusze. W linku poniżej można przeczytać więcej: http://podzielmysie.pl

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt wraz ze Stowarzyszeniem Ku Dobrei Nadziei odebrać wyróżnienie z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej w ramach Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi 🙂

Święto Matki Bożej Miłosierdzia

16 listopada 2018 roku obchodziliśmy Święto Matki Bożej Miłosierdzia. Z tej okazji zaszczycił nas Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, który na początku spotkania podzielił się z nami refleksjami na temat miłosierdzia oraz szczególnej roli Matki Bożej w kontakcie z Bogiem.

Następnie mieliśmy okazje obejrzeć dwa filmy o błogosławionym księdzu Michale Sopoćko. Na koniec odbyła się wspólna wieczerza.

Spotkanie z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Spotkanie poświęcone było Ojcom Niepodległości na Ziemi Zabłudowskiej. 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę miało miejsce nie tylko dzięki wybitnym postaciom historycznym , ale także wyjątkowym mieszkańcom małych miejscowości m. in. taki jak Zabłudów. W gronie tych osób znaleźli się: ks. Stanisław Nawrocki – pierwszy proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w niepodległej Polsce oraz Michał Szyłkiewicz – zabłudowianin, aktywnie uczestniczący w życiu społeczności zabłudowskiej. Nie można zapominać o tych, którzy swoją pracą, zaangażowaniem poświęcili się dla dobra innych. Przyczynkiem do zainteresowania się przez ks. Adama Szota tymi trzeba osobami była odezwa zamieszczona na łamach „Gazety Świątecznej” w kwietniu 1919 r., skierowana do marszałka Sejmu „O pomoc dla stron białostockich”. Apel ten był przejawem ich starań, podjętych zaraz po odzyskaniu niepodległości na kilkuletniej wojnie i grabieży okupantów. Nie można zapomnieć ich wysiłków na rzecz włączenia Zabłudowa i ziemi Zabłudowskiej do wolnej Polski.
Ks. Adam Szot zwrócił również uwagę, jak ważna jest pamięć o naszych przodkach i zachęcał do sporządzania drzewa genealogicznego naszych rodzin.