Nazwisko i imię

Funkcja

Ks. dr hab. teol. prof UwB Proniewski Andrzej Prezes Zarządu
Ks. dr Wojtecki Dariusz Stanisław Wiceprezes Zarządu
Ks. dr teol. Grzegorczyk Jarosław Członek Zarządu
Ks. dr teol. Kozłowski Józef Członek Zarządu
Ks. prof. dr hab. Skreczko Adam Przewodniczący Rady Fundacji
Prof. dr hab. Mróz Teresa Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
 Ks dr Łazewski Wojciech Członek rady Fundacji
Ks dr Kakareko Andrzej Członek rady Fundacji