Nazwisko i imię

Funkcja

Ks. dr Adam Matan Prezes Zarządu
Ks. dr Andrzej Dębski Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Łazarska Członek Zarządu
Witold Karczewski Członek Zarządu